- Central European Time
Change Language>

Provire BV

Provire BV ontwerpt interfaces voor industriële proces bediening volgens de laatste richtlijnen. In het ontwerpproces spelen de operators een centrale rol. De input van de operators, de klant specificaties en jarenlange ervaring van Provire BV staan garant voor een interactief ontwerp proces en succesvolle implementatie.

De afgelopen jaren heeft men zich in de procesautomatisering vooral gericht op het verbeteren van de functionaliteit van het proces. De Operator Interface diende voor de noodzakelijke functies en om het testen van de software.

Door de enorme ontwikkeling in de computerindustrie ( processorcapaciteit, geheugen, opslag capaciteit en snelheid) en de opkomst van EDM en PDM applicaties is het proces operating systeem uitgegroeid tot een proces management systeem.

Desondanks is het productierendement niet gelijkwaardig gestegen en is de “downtime”, evenals het aantal ongelukken, niet drastisch verminderd. Dit was aanleiding om onderzoek te doen naar de oorzaak.

Eén van de onderzoeken, uitgevoerd door het ASM (Abnormal Situation Management) Consortium, toonde aan dat 42% van de industriële zakelijke verliezen werden gegenereerd door een menselijke fout. Alleen al in de VS koste dit de bedrijven meer dan $ 10 biljoen in één jaar. De meest voorkomende oorzaak van deze fouten was, dat de operators niet beschikten over de juiste informatie om adequaat in te grijpen op het moment dat een abnormale situatie zich voordeed.
De hoeveelheid beschikbare data was overweldigend, maar de hulpmiddelen voor de operators, om deze data juist te interpreteren, ontbrak.

Uit de onderzoeken komt naar voren dat ondanks de enorme evolutie in hardware en software, de ontwikkeling van operator interfaces stil is blijven staan. De industrieën maken gebruik van moderne controlsystemen voor het miljoenenproces, maar besturen dit proces met operator interfaces welke 20 jaar geleden ontworpen zijn.

Op basis van de onderzoeksgegevens zijn nieuwe richtlijnen opgesteld voor het ontwerpen, implementeren en onderhouden van Human Machine Interfaces voor Industrial Plant Operations.
Deze richtlijnen zijn samengevoegd onder de noemer High Performance HMI.

Het doel van een High Performance HMI is om de operator in staat te stellen het proces zo soepel en efficiënt mogelijk te laten verlopen, evenals het hulp bieden bij detecteren, diagnose stellen
en te reageren op abnormale situaties in een zo vroeg mogelijk stadium met een minimum aan nadelige gevolgen.

  Meer details:
 

Recente Projecten

Arcelor Mittals
conversie > 800xA

Annen
drinkwater distributie

Mussel
drinkwater distributie

Valtherbos
drinkwater distributie

Wildlands
waterbehandeling

URENCO
conversie > 800xA

 

Expertise

 
HMI Displays
800xA Industrial IT
Advant OCS
Symphony DCI System Six
SattLine
Conversie - Migratie
 
HMI Display Elements
AdvantMaster (AC400 connect)
Symphony (DCI connect)
PC DeviceLib (AC800M)
 
 
 
Technische Illustraties
Autocad
3DMax

Ervaring

Provire BV is gespecialiseerd in het ontwerpen van Man Machine Interfaces in de proces automatisering.
De werkzaamheden zijn er op gericht om voor de operator een zo efficiënt en veilig mogelijke bedieningsomgeving te creëren.

Provire BV volgt nauwgezet publicaties, onderzoeken en de laatste ontwikkelingen op het gebied van nieuwe standaards voor het ontwerpen van operator interfaces.

De laatste ontwikkeling is een nieuwe standaard, genaamd High Performance HMI. Deze standaard is speciaal ontwikkeld, om de operator op gestructureerde wijze van alle relevante data te voorzien om het proces te besturen en te helpen bij het nemen van beslissingen tijdens abnormale situaties.

Provire BV gebruikt deze standaard bij het ontwerpen van nieuwe projecten, als ook bij het migreren van bestaande projecten.

De kennis van de allerlaatste ontwikkelingen, in combinatie met jarenlange ervaring garanderen een hoogwaardig product voor nu en de toekomst.
Daarnaast verzorgt Provire ook documentatie, technische illustraties, handleidingen en functionele specificaties.