- Central European Time
DE LINK TUSSEN PROCES EN OPERATOR
- Topics -

Analoge elementen voor effectieve proces voering

Zonder context geen informatie

Ondanks de enorme ontwikkeling in de proces automatisering afgelopen decennia, is weinig veranderd op het gebied van HMI ontwerp met als resultaat dat de operator interfaces onvoldoende inzicht geven in de status van het proces.

De afgelopen jaren heeft men onderzoek gedaan naar industriële zakelijke verliezen en ongelukken veroorzaakt door gebrekkige interfaces. De meest voorkomende oorzaak van de fouten en ongelukken was, dat de operators niet beschikten over de juiste informatie om adequaat in te grijpen op het moment dat een abnormale situatie zich voordeed. De hoeveelheid beschikbare data was overweldigend, maar de hulpmiddelen voor de operators, om deze data juist te interpreteren ontbrak.

Lees verder >>
e-boek

download artikel:
analoog context.pdf


Migratie

Conversie als hulpmiddel ( niet als doel )

Veel processen zijn 15 jaar of langer geleden geautomatiseerd in een tijd dat de procesautomatisering nog in de kinderschoenen stond. Intussen is er veel veranderd; hardware verouderd en computer systemen geëvolueerd. De ondersteuning voor de verouderde hardware en software is gestopt.

Voor menig bedrijf is de tijd aangebroken om de verouderde systemen te vervangen, hetzij in zijn totaliteit hetzij gefaseerd. In beide gevallen wordt het grootste gedeelte van het beschikbare budget besteed aan “state of the art” hardware en software. De rest van het budget wordt besteed om de bestaande HMI over te zetten naar het nieuwe operating system. Om redenen van tijd en geld wordt de bestaande HMI geconverteerd door middel van een, meestal beschikbare, migratie applicatie.

Resultaat: Hypermoderne, miljoenenproductie wordt bediend vanaf een HMI die decennia geleden ontwikkeld is op basis van de weinige kennis, summiere richtlijnen en beperkte mogelijkheden van toen.

Lees verder >>
e-boek

download artikel:
HMI Migratie.pdf