- Central European Time
DE LINK TUSSEN PROCES EN OPERATOR

- Analoog -

Analoog

Onderzoek heeft uitgewezen dat de mens sneller in staat is om analoog gepresenteerde waarden te interpreteren dan digitale waarden. De mens is zeer visueel ingesteld.

Een van de voorbeelden in het onderzoek is het tonen van een analoge klok en een digitale klok met dezelfde tijd en de vraag: ”De volgende vergadering begint om twee uur, kun je op tijd aanwezig zijn?”.

Met een blik op de analoge klok is direct duidelijk dat je nog ruim 10 minuten hebt voor de vergadering begint. Het interpreteren van de digitale klok duurt langer en vergt meer mentale inspanning.

Card image cap
clocks

Uit het onderzoek analoog versus digitaal, komt sterk naar voren dat Data nog geen Informatie is. Data moet in context geplaatst worden om de status van het proces adequaat te kunnen interpreteren. Op basis van het onderzoeksresultaat is een aantal elementen ontwikkeld die de processituatie in een oogopslag weergeven. Ter illustratie een voorbeeld van een nieuw ontwikkelt High Performance element.


Nieuw ontwikkelde High Performance elementen.

Om de gezondheidstoestand van een huisdier te bepalen wordt bloed afgenomen en getest op een aantal belangrijke waarden. Het resultaat van de bloedtest wordt in een tabel weergegeven. Het resultaat kan alleen beoordeeld worden door een dierenarts, iemand die de waarden op juiste wijze kan interpreteren.

BLOEDTEST
TEST
RESULTATEN
HCT 31.7 %
HGB 10.2 g/dl
MCHC 32.2 g/dl
WBC 9.2 x 10⁹/L
GRANS 6.5 x 10⁹/L
L/M 2.7 x 10⁹/L
PLT 310 x 10⁹/L

Met behulp van de nieuwe ontwikkelde elementen is in een oogopslag te zien wat de gezondheidstoestand is. De analoge waarden kunnen zelfs weggelaten worden, alleen de indicatie geeft al genoeg informatie. Zolang de indicatie binnen het normaalvlak blijft is ingrijpen niet nodig.

BLOEDTEST
Test
Laag
Normaal
Hoog
HCT
HGB
MCHC
WBC
GRANS
L/M
PLT

Industriële voorbeelden

Als praktijkvoorbeeld een display van een compressor. Er is veel aandacht en geld besteed aan instrumentatie. Er wordt een grote hoeveelheid data gepresenteerd maar men moet specifiek getraind zijn en ervaring hebben met deze compressor, om te kunnen bepalen of de compressor efficiënt werkt of dat de compressor op het punt staat uit te vallen.


Het volgende voorbeeld toont een display van een soortgelijke compressor, maar dan gepresenteerd op een analoge manier. In een oogopslag is de status van de compressor af te lezen, tevens zijn aandachtspunten duidelijk zichtbaar.


Een ander voorbeeld is een display van een distillatie kolom, zoals veelvuldig gebruikt als operator interface. Het display bevat veel data die geïnterpreteerd moet worden. Belangrijk bij het beoordelen van de status zijn de temperatuurmetingen in de kolom. De beoordeling vergt een grote mentale inspanning.


Door de temperatuur metingen als analoog profiel te tonen, kan in een oogopslag de situatie beoordeeld worden. Als optie kunnen de gemeten waarden naast de profielindicatie gepresenteerd worden en de profiellijn verkleurd zodra een abnormale situatie optreedt.


Richtlijnen uitgelicht
Analoog Kleurgebruik Trending Hiërarchie

- Literatuur referentie -

High Performance Handbook
Alarm Management Handbook