- Central European Time
DE LINK TUSSEN PROCES EN OPERATOR

- Trending -

Reactieve procesvoering houdt in, het ingrijpen (reageren) bij abnormale situaties. In de praktijk blijkt dat het proces op deze manier verre van optimaal verloopt en het risico op een ongeplande productiestop verhoogt. Proactieve procesbesturing is de gewenste wijze van procesvoering, dit betekent dat men zich te allen tijde bewust moet zijn van de situatie en op basis van goede informatievoorziening het proces moet bijsturen, voordat een abnormale situatie zich voordoet. Hierdoor zal het proces vloeiender verlopen en meer rendement genereren.

Een waardevol hulpmiddel is trending. Met behulp van geïntegreerde trends kan men het verloop van het proces voorspellen en tijdig ingrijpen indien nodig.

De druk is stabiel rond 200psi tot 30 minuten geleden, toen begon de druk lineair op te lopen. Te verwachten is dat over enkele minuten het alarmeringspunt is bereikt.


De druk oscilleert rond de 200psi maar bereikt het alarmeringspunt niet. Het proces verloopt niet optimaal. De operator wordt hier niet op geattendeerd door een numerieke waarde.


Ongeveer 90 minuten geleden was er een piek en deze lijkt te zijn “over-gecorrigeerd”, op dit moment lijkt hetzelfde te gaan gebeuren.


Bovenstaande voorbeelden tonen aan dat trendgebruik zeer belangrijk is voor actieve procesbesturing. Het is dan ook aan te raden trends te implementeren in procesdisplays, waar mogelijk.


Richtlijnen uitgelicht
Analoog Kleurgebruik Trending Hiërarchie

- Literatuur referentie -

High Performance Handbook
Alarm Management Handbook